Czy wiesz, jak wybrać właściwą wylewkę samopoziomującą?

Wylewki samopoziomujące znajdują zastosowanie nie tylko podczas remontów, ale także w trakcie wykańczania nowych budynków. Szorstkie jastrychy, które służą jako warstwa nośna, rzadko spełniają wysokie wymagania dotyczące układania wykładzin podłogowych. Tylko płaskie, gładkie i wystarczająco spójne podłoże gwarantuje funkcjonalny efekt i długą żywotność całej kompozycji. W tym celu opracowano specjalne masy wyrównujące – wylewki samopoziomujące.

Jak wybrać odpowiednią wylewkę samopoziomującą

Przy wyborze odpowiedniego produktu należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. W pierwszej kolejności należy ocenić rodzaj podłoża, na które będziemy stosować wylewkę samopoziomującą. W przypadku jastrychów cementowych musimy stosować masy samopoziomujące na bazie cementu.

Podłoża niestandardowe, takie jak drewno lub oryginalne płytki, są zawsze traktowane indywidualnie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, konsultujemy się z producentem szpachli lub z bardziej doświadczonym wykonawcą.

Innym kryterium wyboru masy samopoziomującej są wymagania dotyczące ostatecznej warstwy nawierzchni. Na przykład pod pływającą podłogą laminowaną jest właściwy materiał PREMIUM S200. Łazienka z toaletą, z której trzeba będzie wkrótce korzystać, ma inne wymagania, tutaj możemy zastosować RAPID S400.

Wreszcie, decydujące znaczenie ma również intensywność obciążenia podłogi, a tym samym jej ogólne wykorzystanie. Obciążenie mechaniczne w produkcji przemysłowej lub nawet w zwykłym garażu jest nieporównywalnie większe niż na przykład w pokoju dziecięcym.

Wylewka samopoziomująca i postępowanie z nią

Na pewno nie warto lekceważyć przygotowania podłoża. Jeśli chcesz się upewnić, wykonaj szlifowanie całej powierzchni i sprawdź, czy nie ma pozostałości wilgoci.

Niezwykle ważnym krokiem jest nałożenie podkładu gruntującego. Słabo lub wcale nie zagruntowane podłoże absorbuje dużą ilość wody zawartej w wylewce samopoziomującej, a to – w połączeniu z drobnymi wypełniaczami i chemią funkcjonalną – powoduje słabe rozprowadzanie, powstawanie pęcherzy, pęknięć i innych wad powierzchniowych. W rezultacie ogólne właściwości mechaniczne otrzymanej kompozycji ulegną osłabieniu. Zaleca się stosowanie podkładu Primer ALFA pod masy samopoziomujące, a w szczególnych przypadkach Gruntu kontaktowego. Większe wyboje i nierówności naprawić, mniejsze uszkodzenia można usunąć samą szpachlą.

Na obwodach pomieszczeń umieszczamy listwy dylatacyjne, w przypadku większych powierzchni dopuszczamy pole dylatacyjne przez przycięcie (po uzyskaniu wstępnego ruchu pieszego).

Wylewkę nakładamy równomiernie i dokładnie odpowietrzamy za pomocą wałka kolczastego – tzw. jeża. Następnie należy zadbać o sprawny przebieg procesu wysychania. W żadnym wypadku nie należy próbować przyspieszać tego procesu przez nadmierne ogrzewanie lub wentylację. Należy zapewnić utrzymanie temperatury aplikacji przez cały czas trwania procesu i unikać bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w kartach technicznych dostępnych na naszej stronie internetowej. Jeśli już teraz masz z tym trudności, zwróć się do profesjonalnej firmy – ich doświadczenie jest bezcenne.

Pełen asortyment naszych mas wyrównujących można znaleźć pod poniższym linkiem.

 

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA PREMIUM S200

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA RAPID S400 SZYBKOUTWARDZALNA