Zwiększenie kubatury tzw. etap drugi. Montaż hali magazynowej.